Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
csad.jpg

Słowo ks. Asystentów

Konferencja- Wykład ks. Tadeusza Borutki

Ks. Tadeusz Borutka, Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W 20. rocznicę istnienia. [wykład wygłoszony podczas konferencji w Częstochowie 19 czerwca 2015 r.]

Z wielką radością staję przed Państwem w tym szczególnym miejscu, gdzie „bije serce naszego narodu”, by w dwudziestą rocznicę reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce podjąć refleksję nad jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Refleksja ta stanowi pewne przygotowanie do kongresu mającego się odbyć we wrześniu w Krakowie.

Czytaj więcej...

Kazanie na 13 grudnia 2012 – Konin św. Wojciecha

ks. prałat Józef Wysocki

Asystent POAK św. Wojciecha w Koninie

Pozdrawiam Was Drodzy w tym wyjątkowym dniu– 13 grudnia 2012 r. Pozdrawiam i chylę czoło przed obecnymi tu pocztami sztandarowymi , pozdrawiam i serdecznie witam Solidarność Regionu konińskiego na czele z jej przewodniczącym p. Zdzisławem Nowakowskim i wszystkie delegacje związkowe i zgromadzonych na tej uroczystej Eucharystii, w dniu św. Łucji, patronki tego dnia.

Czytaj więcej...

Słowo wstępne do publikacji „Być solą ziemi"

Bp Mariusz Leszczyński

Warszawa-Zamość, 16 kwietnia 2012 r.

Słowo wstępne do publikacji „Być solą ziemi"  

„Być solą ziemi" - to hasło najbliższego roku  duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego realizację

w I Niedzielę Adwentu (2 grudnia br.) podejmie także Akcja Katolicka.

Jezus do swoich uczniów mówił: „Wy jesteście solą ziemi... Wy jesteście światłem świata... Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie" Mt 5, 13-16).

Czytaj więcej...

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w bazylice Licheńskiej 29.08.2012- ks.prałat Wojciech Kochański

Ks. prałat Wojciech Kochański

Wikariusz biskupi na region  koniński

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w bazylice Licheńskiej

XXX Pielgrzymka Ludzi Pracy

26-08-2012

 

Bracia Kapłani, Księża Prałaci, Czcigodni Kustosze Licheńskiego Sanktuarium, Ludzie pracy Konina i okolic, pielgrzymi do Bolesnej Królowej Polski.

 

            Jak co roku – już po raz trzydziesty przybywamy w pielgrzymce wiary do Licheńskiego sanktuarium. Do tej bazyliki, a przedtem do  kościoła św. Doroty do tych miejsc, które zawsze były i są miejscami wolności.

Czytaj więcej...

„Bądź pozdrowiona, Królowo Nadziei!” Bp Mariusz Leszczyński

Biskup Mariusz Leszczyński

Krajowy Asystent Kościelny

Akcji Katolickiej

„Bądź pozdrowiona, Królowo Nadziei!”

Apel Jasnogórski podczas ogólnopolskiej pielgrzymki Akcji Katolickiej,

15 czerwca 2012 r.

   „Bądź pozdrowiona, Matko Odkupiciela;

   Bądź pozdrowiona, chwalebna Dziewico;

   Bądź pozdrowiona, nasza Królowo!

   Królowo Nadziei”.

         (Benedykt XVI, Benin, 18 XI 2011)

W godzinie Apelu Jasnogórskiego stajemy przed cudownym Obrazem Maryi – Matki Syna Bożego i naszej Matki, czczonej tu gorąco od wieków, jako znak nieskończonej miłości i łaskawości Boga dla ludzi dobrej woli.

Czytaj więcej...