Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
rad871.jpg

Modlitwa o zjednoczenie chrześcijan

 Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dawcy pokoju, dozwól byśmy uświadomili sobie wielkie niebezpieczeństwa w jakich pogrążają nas nieszczęsne podziały.

 Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszystkie przesądy i uprzedzenia, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze zjednoczenia i Bożej zgody. Tak, jak jest tylko jedno ciało i jeden Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw byśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi węzłami prawdy i pokoju, wian, miłości i jedną myślą oraz jednym głosem wychwalać Ciebie, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Służmy Bogu. Modlitewnik, Kraków 1980, s. 355 n.