Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Najświętszej Maryi Pannie Matce Kościoła

Jasnogórska Królowo Polski, Bogurodzico Dziewico,

Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko!

W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości

zawierzamy Ci dzieło odradzającej się

Akcji Katolickiej w Polsce.

Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się

w Kościele i w naszej Ojczyźnie

dzięki twemu wstawiennictwu, opiece

oraz Matczynemu zatroskaniu.

Szczególnie tutaj, w duchowej stolicy Narodu,

pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie.

W imię tej odnowy pragniemy budować

stowarzyszenie apostolskie świeckich,

Akcję Katolicką.

Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych

do apostolstwa w Akcji Katolickiej:

Asystenta Krajowego, Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, członków i kandydatów. Powierzamy Ci wszystkie prace związane z tworzeniem Akcji Katolickiej:

- kształtowanie sumień

- formację duchowo-moralną i intelektualną

- budzenie odpowiedzialności za Kościół

- ożywianie ducha apostolskiego

- wychowanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią

- kształtowanie świadomości kościelnej. Spraw, Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny. Pomóż nam, Matko, tak pracować w Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się:

- dla niewierzących - światłem

- dla grzesznych - nawróceniem

- dla zagubionych - drogą

- dla poszukujących - prawdą i życiem

 - dla dobrych - umocnieniem.

Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej, Tobie, Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele. Amen.