Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

Dekret powołujący AK

Dekret KEP Polski z dn. 2.05.1995. powołujący Akcję Katolicką w Polsce

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa, skr. Pocz. 28

tel. (22)389251; fax. (22)38-09-67

Czytaj więcej...

Powołanie DIAK w 1931 roku

Powołanie DIAK w 1931 roku

 

W dniu 19 lutego 1931 r. biskup włocławski erygował Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej we Włocławku. Erygując Instytut Pasterz diecezji zgodnie z kan.1489–1494 KPK oraz art. 16 konkordatu z 1925 r. nadał mu osobowość prawną. W myśl dekretu erekcyjnego Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej miał działać zgodnie z artykułami Statutu Konstytucyjnego Akcji Katolickiej. Natomiast w swojej wewnętrznej działalności miał rządzić się dołączonym do dekretu erekcyjnego regulaminem. W tym samym dniu biskup Radoński zatwierdził regulamin dla Parafialnej Akcji Katolickiej. Powyższy regulamin określał obowiązki asystenta kościelnego, obowiązki i zadania zarządu oraz skład Parafialnej Akcji Katolickiej.

 

Na zdjęciu Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii  Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem – przed 1939 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powołanie DIAK w 1996 roku

 

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 204-329)

Dokumenty Kościoła     - Księga II LUD BOŻY

Rozdział II

PUBLICZNE STOWARZYSZENIA WIERNYCH   

            Kan. 312 - § 1. Władzą kompetentną do erygowania stowarzyszeń publicznych jest:

            l dla stowarzyszeń powszechnych oraz międzynarodowych - Stolica Święta;

            2 dla stowarzyszeń krajowych, które mianowicie na mocy mej erekcji są przeznaczone do wykonywania działalności w całym kraju - Konferencja Episkopatu na swoim terytorium;

            3 dla stowarzyszeń diecezjalnych, z wyjątkiem jednak stowarzyszeń, których prawo erygowania zostało innym zarezerwowane na podstawie apostolskiego przywileju - biskup diecezjalny, każdy na swoim terenie, ale nie administrator diecezjalny.

            § 2. Do dokonania ważnej erekcji stowarzyszenia lub jego sekcji w diecezji, chociażby się to działo mocą przywileju apostolskiego, wymagane jest pisemne zezwolenie biskupa diecezjalnego; jednakże zezwolenie udzielone przez biskupa diecezjalnego na erekcję domu instytutu zakonnego zawiera w sobie także zezwolenie na erekcję w tymże domu lub w złączonym z nim kościele stowarzyszenia, które jest właściwe temu instytutowi.

 
 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Osobowość prawna AK

 ROZPORZĄDZENIE

 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 z dnia 12 maja 1997 r.

 w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Elbląskiej, Gliwickiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Włocławskiej i Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej.

Czytaj więcej...

Papież o nas

Do członków Akcji Katolickiej:

 

Papież Franciszek

 

 

 

"Nie lękaj się, otwórz drzwi Chrystusowi! .....

 

Trwać - iść - radować się ....

 

 Dzięki tym trzem postawom - trwania w Chrystusie, pójścia ku granicom i przeżywania radości bycia chrześcijanami - będziecie mogli rozwinąć wasze powołanie, a uniknąć pokusy kwietyzmu, który nie ma nic wspólnego z trwaniem w Jezusie ... .  Należy unikać zamykania się i ucieczki w przesłodzone życie wewnętrzne, tak słodkie, że aż niesmaczne... A jeśli będziecie szli, nie popadniecie w tę pokusę. Trzeba też unikać formalnej powagi. I tak pozostając w Jezusie, idąc ku granicom i żyjąc radością, a unikając tamtych pokus, unikniecie także życia przypominającego raczej muzealne figury niż ludzi powołanych przez Jezusa, by żyć radością Ewangelii i ją szerzyć. Jeśli chcecie rady od waszego asystenta generalnego, to popatrzcie, jaki jest łagodny, bo i nosi takie łagodne imię - Mansueto. Jeśli chcecie rady, to bądźcie osiołkami, ale nigdy figurami muzealnymi, dobrze? Nigdy!".

Papież do włoskiej Akcji Katolickiej

03.05.2014 w Auli Pawła VI podczas  audiencji

 

        


 

 

Papież Benedykt XVI

 „Niech wasze życie będzie «klarowne», niech nim kieruje Ewangelia, niech je oświeca spotkanie z Chrystusem,  miłowanym i

naśladowanym bez lęku. Podejmujcie i bierzcie udział w programach duszpasterskich diecezji i parafii, ułatwiając spotkania i

szczerą współpracę z innymi członkami wspólnoty kościelnej, tworząc relacje szacunku i jedności z kapłanami, dążąc do

budowania wspólnoty żywej, posługującej i misyjnej. Pielęgnujcie autentyczne relacje osobiste ze wszystkimi, począwszy od

rodziny i bądźcie gotowi do udziału we wszystkich poziomach życia społecznego, kulturalnego i politycznego, mając zawsze na

celu dobro wspólne

Wypowiedź Papieża Benedykta XVI odnosząca się do tematyki obrad - „Świeccy w Akcji Katolickiej: współodpowiedzialność kościelna społeczna” w Jassach w Rumunii

na VI Międzynarodowym Forum Akcji Katolickiej.  2012-08-24

 


 Papież Jan Paweł II

„Niezastąpionym ośrodkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich

szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców.

Trzeba więc aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna".

Styczeń 1993 roku, do biskupów polskich w Watykanie.

 

 "Akcjo Katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga, który nie przestaje kierować twoich kroków ku doświadczeniu nieprzemijającej i niezrównanej nowości Ewangelii,"

 

 

 


 

Papież  PIUS  XI

Rzym, z WatykanuKościół Jezusa Chrystusa pozostaje bez wątpienia w granicach swego mandatu nie tylko wtedy, gdy zakłada w duszach pierwsze niezbędne zasady i pierwiastki życia nadprzyrodzonego, ale także i wtedy, gdy, zależnie od okoliczności i zdolności pojmowania, przy pomocy środków i sposobów, jakie uzna za słuszne, to życie nadprzyrodzone podnosi i rozwija także w celu przygotowania oświeconej i wartościowej współpracy przy Apostolacie Hierarchicznym. Od Jezusa Chrystusa pochodzi to uroczyste oświadczenie, że przyszedł On właśnie w tym celu, aby dusze miały nie tylko jakiś zaczątek i pierwiastek życia nadprzyrodzonego. ale, aby życie to miały w większej obfitości: "Ego veni, ut vitam habeant et abundantius habeant" (Jan, 10, 10). I sam Jezus dał pierwsze początki Akcji Katolickiej, wybierając i kształcąc sam wśród Apostołów i Uczniów współpracowników przy swoim Boskim posłannictwie, przykład niezwłocznie naśladowany przez pierwszych Świętych Apostołów, jak do wierzenia podaje Pismo Święte.

 Błagamy Boga o wszelkie miłosierdzie za wstawiennictwem Jego Najświętszej Matki, która właśnie uśmiecha się do nas w wielowiekowej    Swej chwale, i wstawiennictwem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, aby pozwolił nam wszystkim ujrzeć, co czynić wypada, i dał moc do wypełnienia tego. Niech Błogosławieństwo Nasze Apostolskie, zapowiedź i rękojmią wszelkich Błogosławieństw Bożych, spłynie na Was, Czcigodni Bracia, na Wasze Duchowieństwo, na Wasz lud, i pozostanie zawsze z Wami.

Rzym, z Watykanu, w Uroczystość ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 1931 rok

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

O nas

 Akcja Katolicka w Polsce Zgodnie ze statutem Akcja Katolicka w Polsce według Kodeksu Prawa Kanonicznego jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski działającym w całym kraju. (kon. 312 §1, pkt2 KPK).

W rozumieniu Ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną (art. 34 ust1).

Akcja Katolicka posiada osobowość prawną kościelną i cywilną.

Patronem Akcji Katolickiej jest Święty Wojciech.

Świętem Akcji Katolickiej jest ostatnia niedziela w roku liturgicznym –

-uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Czytaj więcej...

Hymn Akcji Katolickiej

 1. My chcemy Boga, Panno święta!

    O, usłysz naszych wołań głos!

    Miłości Bożej dźwigać pęta,

    To nasza chluba, to nasz los.

Ref.

Błogosław, słodka Pani!

Błogosław wszelki stan!

My chcemy Boga!

My, poddani!

On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)

 

2. My chcemy Boga w rodzin kole!

    W troskach rodziców, dziatek snach!

    My chcemy Boga w książce, w szkole,

    W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

 

Ref.

 

3. My chcemy Boga w naszym kraju!

    Wśród starodawnych polskich strzech!

    W polskim języku i zwyczaju,

    Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

 

Ref.

 

4. My chcemy Boga w każdej chwili!

    I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach!

    Czy nam się pociech niebo schyli,

    Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.

 

Ref.

 

5. My chcemy Boga! Jego prawo,

    Niech będzie naszym czynów tchem!

    Byśmy umieli chętnie, żwawo:

    Obierać dobre, gardzić złem!

 

Ref.

Według Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, wyd. 36, Opole 1980, s. 527.