Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

Zaproszenie na 41. pielgrzymkę do Matki Bożej Licheńskiej

 

Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej

oraz współorganizatorzy :

 Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha

NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin

Konfraternia ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha

                     z a p r a s z a j ą    n a 

 41, PIELGRZYMKA LUDZI PRACY  DO MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ  

27 sierpnia 2023 r. ( niedziela)

hasło :  „Z Tobą Matko w Kościele Chrystusa”

                Program:

11.30    Zbiórka pielgrzymów przy kościele św. Wojciecha

(przy pomniku orła).

           Pożegnanie i wyjście na trasę pielgrzymki.

15.15                     Powitanie pielgrzymów.             

(powitanie przed pomnikiem  św. JP przy kościele św. Doroty ).

 

16.00       Msza św. w bazylice/ Przewodzi eucharystii  i głosi homilię ks. dr Henryk    Witczak

 

17.15      Zapalenie znicza pod pomnikiem św. Jana Pawła / przy bazylice/

                Uroczystości przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki.