Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
osiec1.jpg

Wybory władz diecezjalnych w Akcji Katolickiej na VI kadencję

 

Wybory władz diecezjalnych w Akcji Katolickiej na kadencję 2022-2025

W niedzielę, 16 stycznia w Kruszynie,  delegaci z Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej obradowali na VI Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym DIAK. Wybory rozpoczęto Mszą Świętą sprawowaną  w kościele pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie. Podczas Eucharystii, członkowie Akcji Katolickiej modlili się o umocnienie swojego powołania do apostolstwa oraz aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła i Ojczyzny.

W spotkaniu uczestniczył Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej ks. Łukasz Grabiasz, proboszcz kruszyńskiej parafii. Po złożeniu sprawozdań przez ustępujące władze, delegaci udzielili absolutorium Zarządowi i dokonali wyboru władz na kolejną kadencję. Kandydatem na prezesa Zarządu została Mariola Rakiewicz z POAK przy parafii św. Wojciecha w Koninie, która pełniła tę funkcję w poprzednich latach. Kandydatura na prezesa wymaga  zatwierdzenia przez Biskupa Włocławskiego. Do Zarządy wybrano Jadwigę Kos (Konin), Tadeusza Mroczkowskiego (Izbica Kujawska), Jana Pawłowskiego (Dobra), Kazimierza Rojewskiego (Brześć Kujawski) oraz Grzegorza Ziółkowskiego (Konin). Dokonano także wyboru delegatów do Rady DIAK, delegata do Rady Krajowej Instytutu oraz trzech członków Komisji Rewizyjnej, na czele której stanął Zdzisław Boksa. Po długiej izolacji spowodowanej pandemią COVID-19, uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność odbudowy       i rozwoju struktur stowarzyszenia w diecezji. Prezes DIAK podkreśliła, iż źródłem kierunków formacji Akcji Katolickiej jest „Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce”, który zachęca członków do podjęcia odpowiedzialności za wspólnoty parafialne poprzez jego realizację. Zadaniem członków jest odważne dawanie świadectwa wiary i stanowczy opór atakom kierowanym na Kościół, a drogą do przeciwstawienia się postępującej sekularyzacji jest  formacja, modlitwa, działanie i dalszy rozwój. Delegaci poparli utrzymanie inicjatyw, które na trwałe wpisały się w działalność Akcji Katolickiej, m.in. cyklicznych konferencji „Dyskusje o państwie, prawie i moralności” we Włocławku oraz corocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy do Lichenia, zapoczątkowanej przed czterdziestu laty.

Spotkanie odnotowano wpisem do kroniki, która upamiętnia działalność Akcji Katolickiej w diecezji od czasów przedwojennych. Zebranie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem udzielonym  członkom Akcji Katolickiej przez  Asystenta Diecezjalnego.

Króluj nam Chryste!

 Mariola Rakiewicz