Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
WszystkichswSieradz.jpg

„Z MARYJĄ W OBRONIE WIARY”

   

 Od 39 lat, w ostatnią niedzielę sierpnia, z parafii św. Wojciecha w Koninie do licheńskiego sanktuarium wyrusza piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy Regionu Konińskiego, którzy pragną pochylić się do stóp Matce Bożej Bolesnej Królowej Polski, pokładając w Jej wstawiennictwie całą swoją ufność.

Organizatorzy pielgrzymki: Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej, Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha, NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin, Konfraternia im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha – zapraszając rodziny, ludzi  młodych oraz ludzi pracy do wspólnoty oddającej się pod opiekę Maryi, podkreślili, że odbywa się ona w „Roku św. Józefa”, któremu Bóg powierzył swojego Syna, i któremu zaufała Maryja. Zwrócili uwagę, że znakiem tego  św. Józef Patron Kościoła Świętego, z całym bogactwem duchowym i osobowym, niesie przesłanie kształtowania należytych postaw wobec zła współczesnego świata. Zaznaczyli, że przykład Świętego jest  inspiracją do pokonania obecnego kryzysu wiary i wszelkich wyłomów w Kościele.

Pątnikom w dorocznej pielgrzymce przyświecało hasło „Z Maryją w obronie wiary”. Wyjście pielgrzymów poprzedziła Msza Święta dziękczynna za blisko osiemnastoletnią pasterską posługę ks. prał. Józefa Wysockiego, proboszcza parafii św. Wojciecha, który po pół wieku gorliwego i pięknego kapłaństwa przeszedł na emeryturę. Wyrażając szacunek  i wdzięczność ks. Proboszczowi za dar posługi duchowej, członkowie Akcji Katolickiej podkreślili ważną rolę kapłana jako swojego Asystenta, który pozostanie dla wspólnoty ważnym przewodnikiem na drodze prawdziwego umiłowania Boga i Ojczyzny. Dziękując między innymi za patriotyzm i inspirację do działań, z uznaniem przypomnieli trwanie na wspólnej modlitwie za Ojczyznę w morzysławskiej świątyni – od ponad trzydziestu dwóch lat, w każdy trzynasty dzień miesiąca.

Po zakończeniu Mszy Świętej, stuosobową grupę pielgrzymów pożegnał i pobłogosławił ks. prał. Józef Wysocki, a opieką duchową na szlaku objął wikariusz parafii ks. Przemysław Warmiński. Uczestnicy pielgrzymki z odległych parafii diecezji, m.in. z Osięcin, Dobrej, Izbicy Kujawskiej oraz starsi wiekiem pątnicy dojechali do licheńskiego sanktuarium samochodami.

W licheńskim sanktuarium, przed pomnikiem Jana Pawła II usytuowanym przy kościele św. Doroty,     o godz. 15 pielgrzymi odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tam powitał ich ks. Marek Kordaszewski, wikariusz parafii, dziękując przybyłym za pątniczy trud i świadectwo żywej wiary. Główną częścią uroczystości był udział w Eucharystii sprawowanej w intencji Ojczyzny w bazylice przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, w duchowej bliskości z bł. ks. Jerzym, obecnym w relikwiach. Mszę koncelebrowało 4 kapłanów, m.in. przewodniczący liturgii ks. prał. Józef Wysocki, proboszcz parafii św. Wojciecha, Biskupa  i Męczennika w Koninie, ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium oraz ks. Przemysław Warmiński, wikariusz  parafii św. Wojciecha w Koninie.

Zgromadzonych w świątyni powitał kustosz sanktuarium, zwracając uwagę na obecność przy ołtarzu relikwii Patrona Ludzi Pracy, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nawiązując do oczekiwanej beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przypomniał, że wielokrotnie przybywał on do Lichenia. Będąc jeszcze klerykiem zapisywał do księgi zeznania wiernych dotyczące łask jakich doznali czciciele Bolesnej Pani Licheńskiej, a 15 sierpnia 1967 roku, jako kardynał  dokonał koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Licheńskiej, która przytula do serca białego orła – polskie godło. „W tym obrazie jest zawarty program dla Polski na drugie tysiąclecie wiary” – podkreślił. Odnosząc się do hasła pielgrzymów „Z Maryją w obronie wiary”, w pięknych słowach zarysował wizerunek Maryi, która została wezwana do wiary, która nie jest wiarą łatwą. W dramatycznym momencie, gdy Maryja bolejąca stała pod krzyżem Jej wiara nie zachwiała się. Nigdy nie przestała wierzyć, że Jezus był Synem Bożym,  i że Jego ofiara odmieni los ludzkości. Jesteśmy bezpieczni przy sercu Matki Bożej ,      a w Jej sercu jest Jezus. Obronimy nasza wiarę, jeśli będziemy blisko Jezusa i blisko Maryi – zapewnił ks. Janusz Kumala. Zachęcał wiernych zgromadzonych na wspólnej modlitwie, by powierzali Matce Bożej Licheńskiej, nazwanej przez Prymasa Tysiąclecia Panią Ziemi Konińskiej, wszystkie swoje sprawy – osobiste, zawodowe i społeczne.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prał. Józef Wysocki, który zwracając się do wiernych w głoszonej homilii powiedział: „Przybywamy tutaj do Domu Matki, bo gdzież pójdziemy jak nie do naszej Matki. Przybywamy już po raz 39., aby zaczerpnąć mocy i ducha nadziei w przededniu wielkiego wydarzenia – beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wielkiego Prymasa Polski, którego na trudne czasy zesłał nam Bóg”. Uwydatnił, jak wiele naród polski i Ojczyzna zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia, który „wyzwolił naród z kajdan sowieckiej niewoli, przeprowadził przez morze czerwone totalitaryzmu stalinowskiego”. Licheńskie sanktuarium jest naszym narodowym konfesjonałem, gdzie pragniemy szukać wsparcia, bo nasze siły słabną i wiara staje się coraz słabsza – zauważył kapłan. Przybywacie do tego świętego miejsca, aby zawierzyć Matce Boga-Człowieka, Matce Kościoła i naszej Matce swoje życie i Ojczyznę. Wasze świadectwo wiary jest dziś szczególnie ważne i potrzebne – wskazywał, motywując pielgrzymów. Ks. prałat przypomniał, że przed obliczem Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski modlił się Święty Jan Paweł II, „misjonarz świata”, który przyniósł otuchę polskiemu narodowi. Przed zakończeniem Mszy Świętej wierni wspólnie z kapłanami odmówili modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi. Następnie ks. kan. Łukasz Grabiasz, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej odczytał list Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, skierowany do uczestników pielgrzymki. Pasterz Diecezji, nawiązując do dorocznego hasła pielgrzymki w swoim słowie wskazał, że „Wierzyć, to być posłusznym Bogu, ufać Mu i całą nadzieję pokładać w Nim. Najlepszym wzorem takiej postawy jest Maryja. Ona równie, stawiała czoło trudnym i bolesnym doświadczeniom, jednak całe Jej życie było jednym wielkim fiat. Gdy mówimy        o obronie wiary, myślimy przede wszystkim o tym, by jej prawa i nakazy były obecne  w przestrzeni publicznej, miejscach pracy i wypoczynku. Jednak to wszystko będzie pustym oczekiwaniem, jeśli nie zawalczymy o żywą wiarę w nas samych, w naszych myślach, sercach, słowach i uczynkach”. W swoim słowie podziękował również ks. prał. Józefowi Wysockiemu za wieloletnią posługę pasterską                w Koninie, za opiekę nad Akcją Katolicką, za trud organizowania Pielgrzymek Ludzi Pracy do Lichenia oraz licznych uroczystości patriotycznych. Wraz z pasterskim błogosławieństwem, życzył pielgrzymom, aby przywiązanie do Chrystusa i Jego Matki oraz życie zgodne z Ewangelią było dziś wielkim znakiem wiary i miłości Boga, Ojczyzny i siebie nawzajem.

Po zakończenie Najświętszej Eucharystii, pielgrzymi wraz z kapłanami tradycyjnie zebrali się przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zostały odmówione modlitwy oraz złożono kwiaty. Uczestnicy uroczystości odśpiewali Hymn Polski oraz pieśń patriotyczno-religijną „Ojczyzno ma”.

W imieniu organizatorów głos zabrała Mariola Rakiewicz, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej. „Dzisiaj, jak każdego roku od blisko 40. Lat, przynieśliśmy przed oblicze Maryi nasze dziękczynienie za wszystkie łaski, które nam wyprasza u swego Syna, polecając Jej nasze troski, prośby i intencje – całe nasze życie, nasze rodziny i umiłowaną Ojczyznę. Pragniemy by wkład naszego życia był świadectwem, że wiara w naszej Ojczyźnie jest żywa i pociągająca. Nasze działania zawierzyliśmy orędownictwu Matki Bożej Bolesnej, by przeżywając trudności współczesnych czasów, nigdy nie zwątpili w obecność Boga w naszym życiu”. Zwracając się do pielgrzymów – zaapelowała, by prawdziwa wiara była tarczą wobec wrogiej ideologii, którą próbuje narzucić się społeczeństwu i zniszczyć polską kulturę, narodowe tradycje, wartości patriotyczne i katolickie. „Umocnieni modlitwą i poczuciem wspólnoty w tym świętym miejscu, zanieśmy przesłanie do naszych rodzin, zakładów pracy, środowisk społecznych, że naszym chrześcijańskim zobowiązaniem jest modlitwa, dobry czyn oraz należyta postawa wobec zła współczesnego świata”. Dodała, że to wołanie najpiękniej oddaje strofa Hymnu Marianów: „Niech to hasło cel stanowi: Za Chrystusa my gotowi, i za Kościół życie dać!”.

Na zakończenie uroczystości, prezes Akcji Katolickiej w imieniu organizatorów pielgrzymki podziękowała kapłanom, pątnikom, pocztom sztandarowym za dar obecności i wspólnej modlitwy pomimo trudnego czasu pandemii.  Razem z ks. Januszem Kumalą, kustoszem sanktuarium zaprosiła zebranych do udziału w przyszłorocznej, 40. Jubileuszowej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej.

 

tekst: M. Rakiewicz

foto: Aga Z.

 

 

Pozostałe zdjęcia  w galerii na stronie  http://www.ak.diecezja.wloclawek.pl/index.php/galeria