Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
radz34.jpg

Poświęcenie szkoły w Turku

 

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.  (…) Podstawą prawdziwej edukacji musi być prawda o człowieku, uznanie jego godności i jego powołania”. (…)Edukacja ma pomagać uczącym się, aby  doskonalili się jako ludzie, aby coraz bardziej «byli», a nie tylko «mieli». Wszystkie aspekty wychowania muszą być coraz bardziej zintegrowane”. (Jan Paweł II)

1 października 2019 roku  Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering dokonał uroczystego obrzędu poświęcenia nowej Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Turku.

To wielka radość ! Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła: Ks. Dyrektorowi Markowi Kasikowi, gronu pedagogicznemu, rodzicom i dzieciom. Życzymy by ziarno, które zasiali, przynosiło bogaty plon dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Mariola Rakiewicz

Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej