Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
rad871.jpg

Boże Narodzenie A.D. 2018

 

 

Twórco Świata! przed Twym tronem,

Z miłym dziś wolności znakiem

Lud polski – z pokorą staje

Błagamy u Twego Tronu

I z czołem w ziemię schylonym

By Polak był znów Polakiem

Hołd Ci winny z czcią oddaje.

Od kolebki aż do zgonu

(…) (…)

 „Hymn do Boga”, kolęda patriotyczna z 1830 r.

 

Boże Narodzenie to czas szczególny, czas wdzięczności za przyjście Syna Bożego.

Nasze myśli kierujemy do osób nam drogich i bliskich. Pragniemy wyrazić radość  i podziękowanie za ich obecność w naszym życiu.

Niech światło betlejemskiej nocy przenika nasze serca, a Nowonarodzone Dzieciątko Jezus umacnia, byśmy stawali się znakiem sprawiedliwości, pokoju i prawdziwej radości !

 

Ks. Łukasz Grabiasz                                       Mariola Rakiewicz

Asystent Diecezjalny AK                              Prezes Zarządu DIAK