Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
5dobr9.jpg

36. Pielgrzymka Ludzi Pracy

 

„Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie” to hasło 36. Pieszej Pielgrzymki Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej. Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej wpisuje się także w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości przed stu laty.

Około 200 pielgrzymów przy pomniku św. Jana Pawła II, znajdującym się w sąsiedztwie kościoła parafialnego przywitał ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz licheńskiej parafii św. Doroty.  Wyraził radość z faktu, iż pielgrzymi przybyli do Lichenia już po raz 36.

Jak co roku do Sanktuarium przybyli pielgrzymi nie tylko pieszo, ale środkami transportu i nie tylko z Konina ale z różnych okolic diecezji włocławskiej.  Od kilku lat głównym organizatorem pielgrzymki jest Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej.

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w  licheńskim sanktuarium u stóp Matki Bożej  pielgrzymi modlili się podczas Eucharystii w intencji dziękczynienia za odzyskanie niepodległości Ojczyzny. Mszę celebrował ks. prał. Józef Wysocki, proboszcz parafii p.w. św. Wojciecha w Koninie.

Podczas procesji, na wejście, do ołtarza zostały uroczyście wniesione relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana NSZZ „Solidarność”. Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. Zbigniew Cabański, proboszcz parafii p.w. NMP Królowej Polski w Koninie.

W słowie kapłan nawiązał do Ewangelii wg św. Jana o cudzie Jezusa dokonanym w Kanie Galilejskiej. Zaznaczył, że błogosławieństwo Boga jest realizowane przez miłość. A tą, która stoi na straży mądrości jest Maryja, która jako pierwsza zauważyła, że w trakcie uroczystości weselnych zabrakło wina: „Właśnie Maryja jest domem mądrości. I dobrze, że od 36 lat do tego domu pielgrzymują ludzie pracy, aby pomimo zmieniających się struktur i uwarunkowań życia uczyć się mądrości w Jej domu. Uczymy się jej od Maryi, która zawsze jest tam, gdzie jej dzieciom czegoś brakuje, tak, jak na weselu w Kanie Galilejskiej” – powiedział kapłan.

Mszę św. uświetnił śpiew chóru z Konina "Soli Deo" pod dyrekcją p. Katarzyny Jaworskiej oraz chór z Radziejowa "Largo" pod dyrekcją p. Aliny Czapiewskiej.

Przed zakończeniem Mszy św., w związku z przypadającą dziś uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej, został odnowiony akt Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy pielgrzymki udali się pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, znajdującego się na skwerze przed bazyliką, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Odmówiono litanię do błogosławionego ks. Jerzego oraz  modlitwę do św. Jana Pawła, patrona Akcji Katolickiej. Po odśpiewaniu pieśni" Ojczyzno ma"  złożono kwiaty i znicze. W imieniu organizatorów Mariola Rakiewicz podziękowała pielgrzymom, natomiast ks. Adam Stankiewicz MIC zaprosił na następną pielgrzymkę. Na zakończenie pielgrzymi oraz chóry odśpiewali  hymn Akcji Katolickiej.

Grzegorz Ziółkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozostałe zdjęcia na  https://www.facebook.com/AkcjaKatolickaDiecezjiWloclawskiej/photos/rpp.126570087506335/1130378523792148/?type=3&theater