Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
rad871.jpg

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja !

 

 

 

 Otwórzmy nasze serca na przesłanie płynące ze Zmartwychwstania Pańskiego.

 To Zmartwychwstały Chrystus jest naszą nadzieją, szczególnie na czasy zmagań ze złem i wszelkimi trudnościami, które przeżywamy. By im podołać potrzebne są wielkie moce, moce ducha.

Życzymy nam wszystkim wiary żywej i takiego umiłowania  Zmartwychwstałego Pana, by z Niego na każdego z nas spłynęły moce łaski, pokoju i nadziei.

 

Ks. Łukasz Grabiasz                                                     Mariola Rakiewicz

Asystent Diecezjalny AK                                               Prezes Zarządu Diecezjalnego AK

 

Zmartwychwstanie Pańskie A.D. 2018