Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
ch7.jpg

Spotkanie Duszpasterstw z ks. Biskupem w dniu 7 stycznia 2018

 

W niedzielę Chrztu Pańskiego, 7 stycznia, w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, członkowie  Akcji Katolickiej  wraz ze swym ks. Asystentem oraz przedstawicielami duszpasterstw specjalistycznych działających na terenie diecezji  spotkali się z księdzem biskupem Wiesławem Meringiem.

Spotkanie  rozpoczęło się Mszą św. w kościele seminaryjnym św. Witalisa, której przewodniczył Pasterz Diecezji, a koncelebrowali diecezjalni duszpasterze poszczególnych grup i środowisk. Homilię wygłosił ks. Robert Dynakowski, diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej.

 Druga część spotkania miała miejsce w seminaryjnym refektarzu. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy, głos zabrał ks. Michał Krygier, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej. Powitał on Księdza Biskupa i wszystkich obecnych oraz podziękował Pasterzowi Diecezji za przewodniczenie Eucharystii, która dla każdego człowieka wierzącego jest umocnieniem oraz źródłem siły do dawania świadectwa wiary w naszych środowiskach.
 
W imieniu zgromadzonych przemówił przedstawiciel ministrantów - wspólnoty, która w tym roku podjęła trud przygotowania spotkania. Zwracając się do Księdza Biskupa życzyli, by „tajemnica życia Bożego, która objawia się w głębi ludzkiej duszy pozwalała rozpoznać w sobie działanie Boga, by ciągłe odnawianie relacji z Bogiem przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentów (…) pozwalało realizować miłość, która jest właściwym stylem życia dla dzieci światłości”.
 
Ks.  Biskup włocławski podziękował  za te słowa i zwrócił uwagę na ważność „wspólnego zatrzymania przy ołtarzu”.  Przestrzegał też przed nadmierną relatywizacją i rozmywaniem prawdy. Nawiązał do charakteru Święta  Chrztu Pańskiego. Podkreślił, że jest to święto Trójcy Świętej, a także święto człowieka.  Chrystus po to stał się człowiekiem, żeby przybliżyć nam Boga i ukazać ścieżki prowadzące do Boga, czyli ścieżki prowadzące do świętości, a „duszpasterstwo to jest właśnie głoszenie tej prawdy” - zakończył Pasterz Diecezji.
Następnie Ksiądz Biskup rozmawiał z poszczególnymi grupami, w tym również z członkami  Akcji Katolickiej oraz  ks. Asystentem.
 Spotkanie uświetnił  śpiewem  chór klerycki pod dyrekcją ks. prof. Józefa Nowaka.

 Grzegorz Ziółkowski

zdjęcia Mariusz Stachowiak