Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
osiec1.jpg

Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany (Iz 9,5)

 

 

Boże Narodzenie to czas szczególny, czas wdzięczności za przyjście Syna Bożego.

Światłość, która w noc Bożego Narodzenia rozproszyła ciemności, niech jaśnieje nad całym narodem polskim, niech wskazuje drogę rządzącym i wspomaga trud tych, którzy służą drugiemu człowiekowi.

 

Niech Boże Dziecię pomaga każdemu człowiekowi iść drogą prawdziwej odnowy duchowej, aby w czasach naznaczonych konfliktami, nienawiścią  i przemocą potrafili rozpoznać jedynego Zbawcę świata, źródło prawdziwego pokoju, którego tak pragną ludzkie serca.

Niech radość i pokój betlejemskiej nocy przenikała serca nas wszystkich. Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny napełnia nas jednością, miłością wzajemną, ufną nadzieją.

Wszelkiej pomyślnością w Nowym Roku 2018.

 

Ks. Łukasz Grabiasz                                                                     Mariola Rakiewicz

Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej                                   Prezes Zarządu DIAK

 
Boże Narodzenie, A.D. 2017