Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

Wielkanoc 2017

 

 

Christós anésti. Chrystus  zmartwychwstał!

 Prawdziwie  zmartwychwstał!  Alleluja !

            Na nowo przyrzekamy posłuszeństwo Bożemu nakazowi niesienia Ewangelii aż po krańce świata.

Niech prawda o zwycięstwie Jezusa Chrystusa budzi nadzieję na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią.

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym, który jest stale obecny na drogach naszego życia, stanie się dla nas źródłem głębokiej radości i pokoju serca.

Życzę, by łaska Zmartwychwstałego Zbawiciela dodawała nam sił dla wybierania – w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym – tego co służy prawdziwemu dobru człowieka, Kościoła i Narodu. Bądźmy odważnymi świadkami Bożej miłości.

W imieniu Zarządu DIAK                                         

              Mariola Rakiewicz                                                             

Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej     wraz z ks. Łukaszem, Asystentem Diecezjalnym