Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
5dobr9.jpg

„Siejmy miłość tam, gdzie panuje nienawiść”

Zatroskani o los Ojczyzny, w łączności z naszym Pasterzem Diecezji, Biskupem Wiesławem, pokornie prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o modlitwę za Ojczyznę, która jest wielkim darem i dobrem wspólnym Polaków.

Ufamy, że wielka mobilizacja modlitewna, na wzór tej z grudnia 1980 roku,  do której wezwał nas list ówczesnego Episkopatu – przyczyni się dziś, tak jak to wydarzyło się w przeszłości, do przesilenia konfliktu, da nam jedność, ducha miłości, prawdy i wzajemnego zrozumienia, abyśmy […] zdołali ocalić wspólne dobro Ojczyzny.[…] abyśmy nie utracili wolności…

Piękną tradycją w konińskiej parafii św. Wojciecha, zapoczątkowaną przez Ludzi  pierwszej „Solidarności” z Konfraterni im.  Ks. Jerzego Popiełuszki, jest odprawiana - nieustannie od 1982 roku, trzynastego dnia każdego miesiąca - Msza Święta w intencji Ojczyzny. Wierni od 34 lat wznoszą modlitwę za Ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi.

Zachęcamy wszystkich członków Akcji Katolickiej, parafian -  by ta właśnie modlitwa stała się codzienną praktyką w naszych rodzinach, była nauką patriotyzmu i przykładem pielęgnowania wiary dla młodych pokoleń, a Piotr Skarga stał się na nowo rzecznikiem Narodu i patronem wolności.

Głęboko wierzymy, że za jej przyczyną pokonamy kłamstwo i nienawiść w życiu politycznym. „Nie wolno nam pozostawać obojętnym na polskie dziś!” – bądźmy Wspólnotąw modlitwie o prawdę i sprawiedliwość.

Mariola Rakiewicz – prezes Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.