Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

Jubileusz 20-lecia odrodzenia Akcji Katolickiej

W sobotę, 19 listopada 2016 r., w wigilię Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – swojego święta patronalnego - Akcja Katolicka obchodziła Jubileusz 20-lecia odrodzenia stowarzyszenia w Diecezji Włocławskiej. W Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku spotkali się członkowie Wspólnoty z oddziałów parafialnych wraz z Ks. Proboszczami, którzy pełnią funkcję  Asystentów Akcji Katolickiej. Reprezentowane były parafie: św. Wojciecha w Koninie, Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kuj., Narodzenia NMP w Dobrej, św. Dominika w Chodczu, Opieki MB   w Osięcinach, św. Stanisława BM w Brześciu Kuj., Wniebowzięcia NMP w Lipnie i Najświętszego Zbawiciela we Włocławku.

 

Nadrzędnym wydarzeniem była uroczysta, jubileuszowa Eucharystia dziękczynna za 20 lat odrodzonej Akcji Katolickiej i 35-lat Diecezjalnego Studium Organistowskiego, sprawowana w kościele seminaryjnym św. Witalisa pod przewodnictwem Pasterza Diecezji , J.E. Ks. bp Wiesława Alojzego Meringa. Słowo Boże głosił Ks. prałat dr Zbigniew Cabański, pełniący funkcję Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej w latach 2001 – 2014.

Wszystkich zgromadzonych na modlitwie, na początku uroczystej Mszy Świętej, powitał Ks. Łukasz Grabiasz, obecny Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej.

W homilii, Ks. prałat Z. Cabański podkreślił, że w obliczu globalnej sekularyzacja, różne wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia katolickie mają do spełnienia zadania, dla których zostały powołane. Akcja Katolicka, której misją jest apostolstwo, zobowiązana jest reagować na zło w życiu publicznym, zachowywać codzienną łączność z Chrystusem poprzez osobistą modlitwę jej członków, i ciągłą formację wśród wiernych. Trzeba ukazywać Chrystusa i poprzez modlitwę i poprzez śpiew. Głoszenie Chrystusa dokonuje się nie tylko słowami, ale winno obejmować całe życie, w każdym jego obszarze, i wyrażać się w miłości. Nawiązując do hasła na zbliżający się nowy rok duszpasterski Kościoła, zwrócił się do  zgromadzonych na Eucharystii – „idźcie i głoście”. W czasach duchowego chaosu, gdzie do głosu dochodzą liberalne i lewicowe siły, musimy głosić w Kościele odpowiedź  i upomnienie na zło. Tam, gdzie będzie istniało tchórzostwo, lęk i lenistwo, będzie łatwe przechodzenie na stronę obojętności i zła – przestrzegał. Kaznodzieja, homilię zakończył słowami „Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch pomaga nam wnosić dobro i posłuszeństwo w Kościele”.

Wierni zanieśli modlitwę, dziękując za 20 lat odrodzonej Wspólnoty. Prosili o odwagę głoszenia zobowiązania wypływającego z Chrztu Świętego, o posługę kapłańską pełną Ducha Świętego. Polecali Chrystusowi Królowi Wszechświata Ojczyznę i Naród, by panowały w niej pokój i ład moralny, a siła świętej wiary katolickiej pokonała wszystkie fałszywe ideologie. Zwieńczeniem Eucharystii było przystąpienie zgromadzonych do Najświętszego Sakramentu Ołtarza.

W imieniu wszystkich zgromadzonych, słowa wdzięczności dla Biskupa Ordynariusza za przewodniczenie jubileuszowej Eucharystii oraz dla Ks. prałata Zbigniewa Cabańskiego za głoszone Słowo Boże, wyraziła Mariola Rakiewicz, prezes Akcji Katolickiej. Podziękowała serdecznie Pasterzowi Diecezji za nieustanne wzmacnianie Wspólnoty, za zachętę, mądrość i troskę. Łączność   z Tobą, pozwala nam ciągle wzrastać w powołaniu, jakie otrzymaliśmy na mocy sakramentów Chrztu Świętego i Bierzmowania – podkreśliła. Na ręce Księdza Biskupa złożyła również podziękowania dla wszystkich kapłanów i świeckich, którzy na przestrzeni 20 lat podjęli trud budowania Akcji Katolickiej. Wyraziła nadzieję, że włocławskie konferencje, organizowane w kwietniu, jako „Dyskusje o państwie, prawie i moralności”, na trwałe wpisały się w działalność Akcji Katolickiej  i ducha seminarium. Przypomniała, że wymiaru diecezjalnego nabrała Pielgrzymka Ludzi Pracy do Licheńskiej Matki Bożej Bolesnej, w intencji Ojczyzny i rodzin – organizowana od 34 lat na szlaku od parafii św. Wojciecha w Koninie. Wszystkim zgromadzonym podziękowała za dar wspólnoty  w modlitwie i w radości, życząc opieki Chrystusa Króla.

Na zakończenie Eucharystii, Ojciec Diecezji, zwracając się do zgromadzonych nawiązał do trwającego, prawie w tym samym czasie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla    i Pana, w którym Polacy, w Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski i w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia,  wraz z władzami duchowymi i świeckimi, uznają Jego Panowanie nad Polską i całym Narodem. Nie lękajcie się przyjąć Jezus Chrystusa jako króla swojego życia. Chrystus Król rządzi światem w imię miłości. On jest Królem autentycznym, którego panowanie uznajemy w swoim życiu i w każdym swoim wyborze. Misja Kościoła pozostaje dziś i zawsze: głosić Chrystusa i dawać o Nim świadectwo, aby każdy człowiek mógł w pełni realizować swoje powołanie - podkreślił. Dziękując  Akcji Katolickiej za zaangażowanie i owoce dwudziestolecia odrodzenia Wspólnoty, zachęcał by nadal odważnie dawała świadectwo w rodzinach, parafiach, ale także docierała do środowisk kulturalnych, do miejsc pracy i nauki, do środowisk mających realny wpływ na kształt naszego życia społecznego i politycznego. Podziękowania za posługę śpiewem i życzenia rozwijania wrażliwości - Biskup Ordynariusz skierował do studentów Diecezjalnego Studium Organistowskiego oraz jego dyrektora Ks. Prałata Sławomira Deręgowskiego. Następnie zgromadzeni przyjęli błogosławieństwo z rąk Biskupa Włocławskiego.

Dzięki niezmiernej gościnności Rektora Seminarium, Ks. prałata Jacka Szymańskiego, po Mszy św. był czas na wspólną fotografię, wspomnienia i wpisy pamiątkowe do kroniki ukazującej historię działalności Akcji Katolickie  w diecezji, począwszy od chwili jej erygowania przed 85 laty. Przy akompaniamencie fortepianu i skrzypiec śpiewano pieśni religijne i patriotyczne.

W uroczystościach wzięli udział wszyscy kolejni Asystenci Diecezjalni odrodzonej Akcji Katolickiej: Ks. prałat Teodor Lenkiewicz, Ks. prałat Zbigniew Cabański, Ks. Łukasz Grabiasz. A także obecni Asystenci Parafialni: Ks. prałat Józef Wysocki, Ks. prałat Leonard Fic, Ks. prałat Zbigniew Szygenda, ks. prałat Ireneusz Juszczyński, Ks. Piotr Dziurdziński i ks. Piotr Małecki w zastępstwie Ks. prałata Henryka Ambroziaka.

/opr. M. Rakiewicz, zdjęcia G. Ziółkowski/