Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
rad871.jpg

34. Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy Regionu Konińskiego

 

„Mocni wiarą prosimy o siłę miłosierdzia”

Do Bolesnej Królowej Polski, Matki Bożej Licheńskiej – tradycyjnie w ostatnia niedzielę sierpnia, przybyła 34. Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy Regionu Konińskiego, zorganizowana przez Akcję Katolicką, Konfraternię im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha w Koninie oraz NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin. Na modlitewny szlak, od parafii św. Wojciecha, pod opieką ks. Krzysztofa Kuranta, wyruszyło 240 pielgrzymów: dzieci z rodzicami, młodzież, osoby starsze, ludzie pracy.

 Pątnicy, którym podeszły wiek lub słabe zdrowie nie pozwoliły na przejście piętnastu kilometrów w ponad trzydziestostopniowym upale, dotarli do sanktuarium samochodami.

Tegoroczna pielgrzymka, przypadła w Roku Miłosierdzia i przebiegała pod hasłem: „Mocni wiarą prosimy o siłę miłosierdzia”. Była wielkim dziękczynieniem za dar  Ojczyzny, w 1050 rocznicę Chrztu Polski, za spotkanie z papieżem Franciszkiem i Światowe Dni Młodzieży oraz błaganiem o siłę miłosierdzia, które jest prawdziwą miłością na każdy dzień życia.

Przy pomniku Św. Jana Pawła II, w licheńskim Sanktuarium powitał przybyłych w imieniu Gospodarzy, ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii pw. św. Doroty. Zachęcał przybyłych do przejścia przez Bramę Miłosierdzia, przypominając, że właśnie tutaj, w licheńskiej świątyni, w tym szczególnym roku, wierni mogą uzyskać odpust zupełny.

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i Rodzin sprawowana była przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Bolesnej w licheńskiej bazylice, w bliskości w relikwiach Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Józef Wysocki, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha. W koncelebrze uczestniczyli duszpasterze konińskich parafii: ks. prałat Wojciech Kochański, ks. prałat Józef Wysocki, ks. prałat Tomasz Michalski, ks. dziekan Maciej Dyoniziak oraz ks. Wiktor Gumienny, kustosz sanktuarium, który serdecznie powitał pątników u stóp Maryi. Homilię głosił ks. Paweł Śmigiel, który poruszył wiernych, refleksyjnym, patriotycznym słowem. Przypomniał sierpień 1980 roku i ideę ruchu Solidarności. Mówił o jej ciągłej potrzebie dla narodu polskiego. Podkreślił, że dopiero teraz, po latach życia w reżimie, w kłamstwie i propagandzie rządzących, przywracana jest godność narodowi i Polsce. Nawiązał w ten sposób do trwających w Gdańsku,  z udziałem Prezydenta  Andrzeja Dudy i Premier Beaty Szydło, uroczystości honorowego pogrzebu bohaterów, Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk” – Żołnierzy Niezłomnych, którzy zginęli z rąk komunistycznych oprawców. Tylko pamięć i prawda historyczna może przywrócić tę godność, tożsamość narodową, wspólnotę odwołującą się do ważnych wartości i symboli. Dlatego, tak ważna jest potrzeba solidarność z tymi , który przy tych wartościach trwają.

W swoich modlitwach pielgrzymi prosili za Kościół Święty i Papieża Franciszka. Szczególną modlitwą objęli Ojczyznę i Naród Polski, który przed 1050 laty przyjął Chrzest, by z pomocą Łaski Bożej trwał na drodze chrześcijańskiej wiary i  stał się narodem ludzi wolnych i odpowiedzialnych, a wszelkie trudności mogły zostać rozwiązane w duchu jedności, miłości, prawdy i zrozumienia.

Po przyjęciu błogosławieństwa, pielgrzymi udali się pod pomnik bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona Solidarności, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości z udziałem kapłanów, pocztów sztandarowych oraz chóru „ Soli Deo”, który uświetnił uroczystości. Odśpiewano hymn państwowy, odmówiono  litanię do bł. ks. Jerzego Popiełuszki, oddano hołd Patronowi Solidarności, złożono kwiaty i zapalono znicz. Słowa podziękowania i szacunku dla Gospodarzy Sanktuarium, Księży Marianów oraz wszystkich kapłanów za dar wspólnoty, oddaną posługę i życzliwość wyraziła Mariola Rakiewicz, prezes Akcji Katolickiej w diecezji. Podkreśliła, że to Maryja wskazuje drogę, którą mamy podążać, by dostąpić Bożego miłosierdzia i Jego przebaczenia. Poprosiła uczestników pielgrzymki o poniesienie przesłania miłości i przebaczenia do swoich rodzin i środowisk, świadcząc skąd nasz ród.

Na zakończenie ks. Kustosz poprowadził modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi.

 

Mariola Rakiewicz